Семинар "Soft Skills, или "мягкие навыки", 27 сентября 2018 года

 

SOFT SKILLS SOFT SKILLS  SOFT SKILLS  SOFT SKILLS 
SOFT SKILLS SOFT SKILLS  SOFT SKILLS  SOFT SKILLS 
SOFT SKILLS SOFT SKILLS  SOFT SKILLS  SOFT SKILLS 
SOFT SKILLS 8 SOFT SKILLS 7  SOFT SKILLS 6  SOFT SKILLS 5 
SOFT SKILLS 4 SOFT SKILLS 3  SOFT SKILLS 2  SOFT SKILLS 1